www.kibao.org
HALI YA SASA YA BAO
 baada ya: 1:A6>* 
:
Jina la mchezaji wa Kaskazini: Mfrankel (Cheza) 
22
   8   7   6   5   4   3   2   1   
b  0 0 0 0 0 0 0 0 b
a  0 2 2 6 0 0 0 0 a
A  0 0 0 0 6 0 3 1 A
B  0 0 0 0 0 0 0 1 B
   1   2   3   4   5   6   7   8   
21
Jina la mchezaji wa Kusini: Dispa120


   
Mizunguko:
1:A6>* a6>*; 
2:A8<* a7>*; 
3:A6>* a8<*; 
4:A8<* a6>*; 
5:A6>* a7>*; 
6:A8<* a8<*; 
7:A7>* a6>*; 
8:A6<* a5>; 
9:A8>* a7<; 
10:A1< a5>; 
11:A3> a7<; 
12:A3< a7<*; 
13:A3> a3>; 
14:A1< a5>; 
15:A7< a3<; 
16:A3>* a5<; 
17:A5> a2<; 
18:A6< a2<; 
19:A5< a5<; 
20:A5< a7<; 
21:A5< a5<; 
22:A5> a6<; 
23:B7> a7<; 
24:A5>* b8>; 
25:A8<* a6<; 
26:B5> a6<; 
27:A8<* a5<; 
28:B8> b3<; 
29:B2< b1<; 
30:A4> a5<; 
31:B6< b6>; 
32:B3< a2>; 
33:B2< b8>; 
34:A3>* b4<; 
35:A2>* a7<; 
36:A7< a2>; 
37:A7< a7<*; 
38:A3> b2<; 
39:A2> b7>; 
40:A4>* b6>; 
41:A5>* b1<; 
42:B8> b8>; 
43:A8<* a7>**; 
44:A7< b4<; 
45:B1< a6>*; 
46:A1> a7<*; 
47:A3> b7>; 
48:A2> a4>; 
49:A6>* b3>; 
50:B1< a5>*; 
51:B2< b4>; 
52:B2< a6>; 
53:B1< a5>; 
54:B7> b8>; 
55:B8> a7<; 
56:A4<* a4<; 
57:B3>* a8>**; 
58:A2> a4>; 
59:B7> b3<; 
60:A1> a1>; 
61:B6> b1>; 
62:A3>* a8<**; 
63:B4< b5>*; 
64:B1< b6>; 
65:B8> a8<*; 
66:A5< b7>; 
67:B3< a5<*; 
68:B5>#