www.kibao.org
HALI YA SASA YA BAO
 baada ya: 1:A6<* 
:
Jina la mchezaji wa Kaskazini: Jan-peter
22
   8   7   6   5   4   3   2   1   
b  0 0 0 0 0 0 0 0 b
a  0 2 2 6 0 0 0 0 a
A  0 0 1 1 7 0 2 0 A
B  0 0 0 0 0 0 0 0 B
   1   2   3   4   5   6   7   8   
21
Jina la mchezaji wa Kusini: Ndipo (Cheza) 


   
Mizunguko:
1:A6<* a5>; 
2:A3> a5<; 
3:A8> a7<*; 
4:A5< a6<; 
5:A1< a5>; 
6:A3> a8>*; 
7:A6>* a5>*; 
8:A3> a7<; 
9:A6>* a7<*; 
10:A5< a8>; 
11:A3> a5>; 
12:A2< a5>; 
13:A3>* a5<; 
14:A8< a5<; 
15:A2>* a5<; 
16:A5> a2<+; 
17:A8> a6>; 
18:A5< a5<; 
19:A2< a6>; 
20:A2>* a5<; 
21:A5> a6>; 
22:A5>+ a5<; 
23:B3< a5<*; 
24:A5> b2<; 
25:A5< b1<; 
26:A2> b7>; 
27:B6> a4<*; 
28:B7> b6>; 
29:A2>* a8<*; 
30:A6<** a7<; 
31:B2> a6<; 
32:B6> a6<; 
33:B7> a6<; 
34:A5> a4<; 
35:A8< b1<; 
36:B5< a4<; 
37:B3< a8<; 
38:A2> b4>; 
39:A2> b1<; 
40:A3> a5<; 
41:A4<* a7<; 
42:B7> b1<; 
43:A7<* b3<; 
44:B2< a2>; 
45:A5> a5>; 
46:B1< b8>; 
47:A6>* a7<; 
48:B6> b4<; 
49:B8>* a4>; 
50:A7< a2<*; 
51:A6> a7<; 
52:A7< b1<; 
53:A7>* a3>#;