www.kibao.org
HALI YA SASA YA BAO
 baada ya: 1:A6<* 
:
Jina la mchezaji wa Kaskazini: Pensapensa
22
   8   7   6   5   4   3   2   1   
b  0 0 0 0 0 0 0 0 b
a  0 2 2 6 0 0 0 0 a
A  0 0 1 1 7 0 2 0 A
B  0 0 0 0 0 0 0 0 B
   1   2   3   4   5   6   7   8   
21
Jina la mchezaji wa Kusini: Pepenero (Cheza) 


   
Mizunguko:
1:A6<* a5<; 
2:A3> a5<; 
3:A5> a3>; 
4:A8>* a3<*; 
5:A3>* a5>; 
6:A6<* a5>; 
7:A5>* a2<; 
8:A6> a6<*; 
9:A5> a5<; 
10:A7>+ a7>; 
11:A3> a8<*; 
12:A3< a7<*; 
13:A3< a1<; 
14:A4< a2<; 
15:A2> a4<; 
16:A6< a6<; 
17:A4> a2<; 
18:A6< a2<; 
19:A2< a3>; 
20:A1< a5<; 
21:A7< a8>; 
22:A3< a5<; 
23:B4< b6>; 
24:A3> a7<; 
25:A6< b2<; 
26:A4< b8>; 
27:B2< b7>; 
28:B5> a8<; 
29:A7< b1<; 
30:B1< b4<; 
31:A7< b5>*; 
32:B3< b3>; 
33:B8> a7<; 
34:A4> a6<; 
35:B6> b1<; 
36:B1< b7>; 
37:A3<* a1>; 
38:A2<* a7<*; 
39:B7>* a3>*; 
40:B2<* b7>#;