www.kibao.org
HALI YA SASA YA BAO
 baada ya: 1:A6<* 
:
Jina la mchezaji wa Kaskazini: Bretella (Cheza) 
22
   8   7   6   5   4   3   2   1   
b  0 0 0 0 0 0 0 0 b
a  0 2 2 6 0 0 0 0 a
A  0 0 1 1 7 0 2 0 A
B  0 0 0 0 0 0 0 0 B
   1   2   3   4   5   6   7   8   
21
Jina la mchezaji wa Kusini: Alfredo


   
Mizunguko:
1:A6<* a5>; 
2:A3> a5>; 
3:A3< a7>*; 
4:A1< a5>; 
5:A3>* a5>; 
6:A2< a6>*; 
7:A2< a5>; 
8:A2>* a5>; 
9:A3< a7>*; 
10:A1< a5>; 
11:A6>* a8>*; 
12:A3<* a5>*; 
13:A2< a6>; 
14:A8<* a6>*; 
15:A2< a8<; 
16:A5< a7<; 
17:A5< a5<; 
18:A2< a5<; 
19:A5< a2<; 
20:A5< a2>*; 
21:A5< a7>; 
22:A5< a5>; 
23:A5>* a3>; 
24:B1< a5<*; 
25:A7< a2>; 
26:B6> b7>; 
27:A4> a7<; 
28:A5<* b5>; 
29:B1< a5>; 
30:A2> b6>; 
31:A8< b1<; 
32:A3> a7<; 
33:B3< b8>; 
34:A6> b2<; 
35:A2> a3>; 
36:B2< a1>; 
37:A3<* a3<**; 
38:A1< b2<; 
39:B1< a2>*; 
40:B8>#