www.kibao.org
HALI YA SASA YA BAO
 baada ya: 25:B6> 
:
Jina la mchezaji wa Kaskazini: Andrea
0
   8   7   6   5   4   3   2   1   
b  0 3 3 1 2 1 3 2 b
a  6 0 1 0 9 0 0 0 a
A  1 1 1 3 2 4 4 5 A
B  2 0 1 2 1 0 4 2 B
   1   2   3   4   5   6   7   8   
0
Jina la mchezaji wa Kusini: Single


  
Mizunguko:
1:A6<* a5<; 
2:A3> a5<; 
3:A5> a3>; 
4:A3>* a5<; 
5:A8<+ a3<; 
6:A3> a2<; 
7:A8< a4<; 
8:A7> a1<; 
9:A7> a3<; 
10:A7> a4>; 
11:A6< a6<; 
12:A2< a5>; 
13:A5< a5>; 
14:A5> a5<; 
15:A2< a3>; 
16:A1> a5>; 
17:A8< a3>; 
18:A3> a7<; 
19:A3> a3<; 
20:A7> a5<; 
21:A6< a5<+; 
22:A6> a4>; 
23:B2< b8>; 
24:A3>* a6<; 
25:B6> b6>; 
26:B1< a8<; 
27:B7> a5<; 
28:A6>* b2<; 
29:B4<* b3>; 
30:B8<* b8>; 
31:B2>* b4<; 
32:B5>* a5<; 
33:---