www.kibao.org
HALI YA SASA YA BAO
 baada ya: 1:A6<* 
:
Jina la mchezaji wa Kaskazini: Rhinoceros
22
   8   7   6   5   4   3   2   1   
b  0 0 0 0 0 0 0 0 b
a  0 2 2 6 0 0 0 0 a
A  0 0 1 1 7 0 2 0 A
B  0 0 0 0 0 0 0 0 B
   1   2   3   4   5   6   7   8   
21
Jina la mchezaji wa Kusini: Single (Cheza) 


   
Mizunguko:
1:A6<* a5>; 
2:A3> a5>; 
3:A3> a5<; 
4:A7>* a1<; 
5:A5> a3>*; 
6:A5< a7>*; 
7:A1< a5>; 
8:A2>* a5>; 
9:A3< a7>*; 
10:A1< a5>; 
11:A2>* a5>; 
12:A3< a2<*; 
13:A8>+ a5<; 
14:A8> a7>; 
15:A4< a4<; 
16:A6> a4<; 
17:A7> a1<; 
18:A6< a2<; 
19:A6< a5>; 
20:A6< a6>; 
21:A4< a4<; 
22:A1< a6<; 
23:B4< b6>; 
24:B3< a1>; 
25:B7> b1<; 
26:B1< a7<; 
27:A3> a5>; 
28:B8> b7>; 
29:A5<* b4>; 
30:A4> b7>; 
31:B6> a5<*; 
32:B8> a6<; 
33:A5>* b1<; 
34:A7>* b6<; 
35:B2< a8<; 
36:B1< b3<; 
37:A4< b2<; 
38:A3> b7>; 
39:B7> b5>; 
40:A3> a3>*; 
41:A8< b7>; 
42:B6> b1<; 
43:A5>* b4>; 
44:B8<* a7>**; 
45:B7> b8>; 
46:A8< b7>; 
47:B3< b2<; 
48:A2> b1<; 
49:B2< a7>*; 
50:A2> a2>; 
51:A4>* a3>; 
52:A5< a6<; 
53:B2< b8>; 
54:B5>* a1>; 
55:B6> b3<; 
56:B8<* b2<; 
57:B7> a3>; 
58:A7< b6>; 
59:A5> b8>; 
60:A7<* a3>; 
61:B7> a5<; 
62:A7< b3<; 
63:A4< b7>; 
64:B3<* a5>; 
65:A2> b7>; 
66:B2< b8>#;