www.kibao.org
HALI YA SASA YA BAO
 baada ya: 1:A6<* 
:
Jina la mchezaji wa Kaskazini: Soveliss (Cheza) 
22
   8   7   6   5   4   3   2   1   
b  0 0 0 0 0 0 0 0 b
a  0 2 2 6 0 0 0 0 a
A  0 0 1 1 7 0 2 0 A
B  0 0 0 0 0 0 0 0 B
   1   2   3   4   5   6   7   8   
21
Jina la mchezaji wa Kusini: Luca


   
Mizunguko:
1:A6<* a5>; 
2:A3> a5>; 
3:A3< a7<*; 
4:A5< a3>; 
5:A1< a5>; 
6:A3<* a8>; 
7:A2< a3>*; 
8:A2< a5>; 
9:A5> a8<*; 
10:A2< a6>; 
11:A1< a5>; 
12:A3< a8>; 
13:A3> a5>+; 
14:A7< a3<; 
15:A7< a3<*; 
16:A7< a3<; 
17:A7< a1<; 
18:A7< a1<; 
19:A7< a5<*; 
20:A7< a3>; 
21:A7< a1<; 
22:A7< a3<; 
23:B2< b6>; 
24:A5<* a3<; 
25:B6>* a1>; 
26:B7> b5<; 
27:A5<* b6>; 
28:B1< b7>; 
29:A1> b8>; 
30:A5> b1<; 
31:A7< b6>; 
32:A3> b3<; 
33:A8< b7>; 
34:A7< b8>; 
35:A6< a3<*; 
36:A6>** b2<; 
37:B5< a5<; 
38:B1< b1<; 
39:B3< b3<; 
40:B7> b8>; 
41:A7< b1<; 
42:A4> a1>; 
43:A5< b7>; 
44:B1< a1>; 
45:A8< b8>; 
46:B2< b5<; 
47:B6> a4<*; 
48:B4> a3<*; 
49:A2>** b2<; 
50:A3> b1<; 
51:B7> b8>; 
52:A7< b6>; 
53:B5> a2>; 
54:A8<* b7>; 
55:B2< a7<; 
56:B1< b6>; 
57:A8< b8>; 
58:A6<* a2>; 
59:B3<* b8>; 
60:B5>* b3>; 
61:B6>* a5<; 
62:B8>* b3<; 
63:B2<* b5>; 
64:B7<*#