www.kibao.org
HALI YA SASA YA BAO
 baada ya: 1:A6>* 
:
Jina la mchezaji wa Kaskazini: Chrrigo (Cheza) 
22
   8   7   6   5   4   3   2   1   
b  0 0 0 0 0 0 0 0 b
a  0 2 2 6 0 0 0 0 a
A  0 0 0 0 6 0 3 1 A
B  0 0 0 0 0 0 0 1 B
   1   2   3   4   5   6   7   8   
21
Jina la mchezaji wa Kusini: Pensapensa


   
Mizunguko:
1:A6>* a7>*; 
2:A7>* a6<*; 
3:A5> a3<; 
4:A7<* a3<; 
5:A5> a2>*; 
6:A5> a3<; 
7:A7<* a3<; 
8:A5> a6<*; 
9:A5> a3>+; 
10:A5> a2<; 
11:A5> a2>*; 
12:A5> a3<; 
13:A7>* a1<; 
14:A5> a6>*; 
15:A8<* a3<; 
16:A7> a1>; 
17:A5> a2<; 
18:A5> a2<; 
19:A8< a3<; 
20:A7> a3<; 
21:A5> a6>; 
22:A5> a2<; 
23:A5<* b2<; 
24:B2< b8>; 
25:A1> a7<; 
26:B3< a4<*; 
27:A3< b5<; 
28:B2< b2<; 
29:B6> b1<; 
30:A6<* a2>; 
31:B5>* b3<; 
32:B7>* b6>; 
33:A6< a4>*; 
34:A6< b8>; 
35:A3<* a7<; 
36:B8> a8<; 
37:B6> a7<; 
38:A3> a4<*; 
39:B6> b1<*; 
40:B5> a3>; 
41:B8> a5<; 
42:A4< a6<; 
43:A2< a5<; 
44:B7> a2>; 
45:A4> a8<*; 
46:A7< b3<*; 
47:B7> b2<*; 
48:A3> b6>*; 
49:B8> b8>; 
50:B3>#