www.kibao.org
HALI YA SASA YA BAO
 baada ya: 1:A7>* 
:
Jina la mchezaji wa Kaskazini: Pensapensa
22
   8   7   6   5   4   3   2   1   
b  0 0 0 0 0 0 0 0 b
a  0 2 2 6 0 0 0 0 a
A  0 0 0 0 6 2 0 1 A
B  0 0 0 0 0 0 1 1 B
   1   2   3   4   5   6   7   8   
21
Jina la mchezaji wa Kusini: Chrrigo (Cheza) 


   
Mizunguko:
1:A7>* a7>*; 
2:A6>* a6>*; 
3:A7<* a8<*; 
4:A6<* a5>; 
5:A8<* a7>*; 
6:A7>* a8<*; 
7:A6<* a5>; 
8:A8<* a6>*; 
9:A7>* a7>*; 
10:A6<* a5>; 
11:A5< a6>*; 
12:A1< a5>; 
13:A2<+ a5>; 
14:A2< a8<; 
15:A3> a3>+; 
16:A7< a3>; 
17:A7<* a3>; 
18:A4< a3<; 
19:A3< a3<; 
20:A7> a4>; 
21:A7<* a3>; 
22:A5< a3>*; 
23:B1< b8>; 
24:A2>* a2>; 
25:B8> b7>; 
26:A5>* a7>*; 
27:B2< b6<; 
28:A4<* a3>; 
29:B3< b2<; 
30:A2>* a5<; 
31:B6> b5<; 
32:A2> b1<; 
33:A7< a1>; 
34:B5> a4>; 
35:A7< a5>*; 
36:A7< b3<; 
37:A5> b8>; 
38:B8> b2<; 
39:B7> a3>; 
40:A5< a4<; 
41:B1< b1<; 
42:B4< a6<; 
43:B2< a3>*; 
44:A5< a4>*; 
45:B1< b3>*; 
46:A7< b5>*; 
47:B2< a7<; 
48:A8< b7>; 
49:A7< b6>; 
50:A5<* b7>; 
51:B6> b8>; 
52:A8< a7<*; 
53:B8> b6>; 
54:B7> b8>; 
55:A7< a5<*; 
56:A6<** b1<; 
57:B4< a4>; 
58:B1< a3>; 
59:A1> b2>; 
60:B3<* b7>#;