www.kibao.org
HALI YA SASA YA BAO
 baada ya: 1:A6>* 
:
Jina la mchezaji wa Kaskazini: Chrrigo
22
   8   7   6   5   4   3   2   1   
b  0 0 0 0 0 0 0 0 b
a  0 2 2 6 0 0 0 0 a
A  0 0 0 0 6 0 3 1 A
B  0 0 0 0 0 0 0 1 B
   1   2   3   4   5   6   7   8   
21
Jina la mchezaji wa Kusini: Gheppio (Cheza) 


   
Mizunguko:
1:A6>* a7>*; 
2:A7<* a5>; 
3:A8<* a5<; 
4:A7>* a1>; 
5:A5> a2>*; 
6:A5> a3<; 
7:A7<* a3<; 
8:A5> a6>*; 
9:A8<* a2<; 
10:A6>* a2<; 
11:A5> a3>*; 
12:A5> a2<; 
13:A6>* a2<; 
14:A5> a3>*; 
15:A5> a2<; 
16:A6>* a2<; 
17:A5> a7>*; 
18:A8<* a2<; 
19:A6> a1<; 
20:A5> a3>; 
21:A8<* a2<; 
22:A6> a2<; 
23:A5>* b7>; 
24:A5< a7<; 
25:B7> a7<; 
26:B8> a4<*; 
27:B8> b2<*; 
28:A4> b1<; 
29:A5> a2>; 
30:B8> a3>; 
31:B5< b4>; 
32:B3< b8>*; 
33:A7< a7<*; 
34:B7> b7>; 
35:A4< a5<; 
36:B5> a4<; 
37:B1< a5>*; 
38:A8< b6>*; 
39:A3>** a7<; 
40:B6> b1<; 
41:A7< b2<; 
42:B2< b8>; 
43:A2> a1>; 
44:B4< b8>; 
45:B5< a2<*; 
46:A3>* a1>; 
47:A4> a3<; 
48:B7> a4>*; 
49:B6> b7>; 
50:B2< a2>; 
51:A1> b6>; 
52:A3>* b1<; 
53:B1<* a2>; 
54:B3< b5>; 
55:A4< a7<; 
56:A2<* b1<; 
57:A1< a5>; 
58:B1< a8<*; 
59:A1> b1<; 
60:A4>* b3<; 
61:B7>* b4<; 
62:B3>* b1<; 
63:B5>* b2<; 
64:B7>* a3<; 
65:B8>* b1<#; 

Changamano ONLUS