www.kibao.org
HALI YA SASA YA BAO
 baada ya: 1:A6<* 
:
Jina la mchezaji wa Kaskazini: Pensapensa
22
   8   7   6   5   4   3   2   1   
b  0 0 0 0 0 0 0 0 b
a  0 2 2 6 0 0 0 0 a
A  0 0 1 1 7 0 2 0 A
B  0 0 0 0 0 0 0 0 B
   1   2   3   4   5   6   7   8   
21
Jina la mchezaji wa Kusini: Chrrigo


   
Mizunguko:
1:A6<* a5>; 
2:A3> a5<; 
3:A8<+ a5<; 
4:A2< a5>; 
5:A6<* a5>; 
6:A5< a7>; 
7:A1> a5>; 
8:A2> a5>; 
9:A5>* a3<; 
10:A7> a3>*; 
11:A2< a6>; 
12:A2> a5<; 
13:A7< a3<; 
14:A7< a5<; 
15:A7< a4<; 
16:A7< a7>; 
17:A7< a6<; 
18:A6> a5>; 
19:A3< a5>+; 
20:A2> a3<; 
21:A7< a3<; 
22:A8< a3>; 
23:A3>* b3<; 
24:B7> b8>; 
25:A8< a8<; 
26:B2< b1<; 
27:B1< b2<; 
28:A4< b7>; 
29:B7> b8>; 
30:A7< b6>; 
31:A6> b1<; 
32:A7< b3<; 
33:A5< b7>; 
34:A3> b5>; 
35:A3>* a8<; 
36:B7> a7<; 
37:A7< a3<; 
38:A4> b8>; 
39:A6> b6>; 
40:A7< b2<; 
41:B8> a3<*; 
42:A4> b6>; 
43:A3> b1>; 
44:A5> b7>; 
45:A7< a4<*; 
46:A3>** b8>; 
47:B4> b2<; 
48:B3>* a8<*; 
49:B5> b1<; 
50:B1< a2<*; 
51:B8> b6>; 
52:A4< b5<; 
53:A2> b8>; 
54:B6> a7<; 
55:B7> a2>; 
56:B8> b8>; 
57:A8< a2>; 
58:A7< b4>; 
59:A8<* b7>; 
60:---