www.kibao.org
HALI YA SASA YA BAO
 baada ya: 1:A6<* 
:
Jina la mchezaji wa Kaskazini: Alfredo
22
   8   7   6   5   4   3   2   1   
b  0 0 0 0 0 0 0 0 b
a  0 2 2 6 0 0 0 0 a
A  0 0 1 1 7 0 2 0 A
B  0 0 0 0 0 0 0 0 B
   1   2   3   4   5   6   7   8   
21
Jina la mchezaji wa Kusini: Pepenero (Cheza) 


   
Mizunguko:
1:A6<* a5>; 
2:A3> a5>; 
3:A3> a5>; 
4:A3>* a5>; 
5:A6>* a7>*; 
6:A7>* a8>*; 
7:A8<* a6>*; 
8:A7>* a7<*; 
9:A6>* a8<*; 
10:A5> a7>*; 
11:A7>* a8<*; 
12:A8>* a7<*; 
13:A1>* a6>; 
14:A2<* a8>+; 
15:A5< a8>; 
16:A5> a2>*; 
17:A5> a3>; 
18:A5< a2>; 
19:A5< a5>; 
20:A3> a2>*; 
21:A5> a3>; 
22:A5> a2<; 
23:A5>* a7<; 
24:B4< b6>; 
25:B6> b3>; 
26:A8< a7>*; 
27:B7> b6>; 
28:B1< b8<*; 
29:A1> b7<*; 
30:A4> b5>*; 
31:A5< b6>; 
32:B8> b1<; 
33:B7> a6>; 
34:B2< b8>; 
35:B8> a6<; 
36:B2< b7>; 
37:B6> a6<; 
38:B8> a8<; 
39:A5> a7<; 
40:B5< a3>; 
41:A3> a2>; 
42:A6< b1<; 
43:B8> a4<; 
44:B1< b2<; 
45:A6< a5<*; 
46:A4<** b3<; 
47:B2< a1>; 
48:A2<* a3>; 
49:B7> b1<; 
50:A4<* b6>; 
51:B3<* b8>; 
52:B4< a1>; 
53:A2> a4>; 
54:B8> a1>; 
55:B2>* a7<; 
56:B7>* a7<#;