www.kibao.org
HALI YA SASA YA BAO
 baada ya: 1:A6>* 
:
Jina la mchezaji wa Kaskazini: Bretella
22
   8   7   6   5   4   3   2   1   
b  0 0 0 0 0 0 0 0 b
a  0 2 2 6 0 0 0 0 a
A  0 0 0 0 6 0 3 1 A
B  0 0 0 0 0 0 0 1 B
   1   2   3   4   5   6   7   8   
21
Jina la mchezaji wa Kusini: Damspielerin (Cheza) 


   
Mizunguko:
1:A6>* a6>*; 
2:A8<* a7>*; 
3:A6>* a8>*; 
4:A8<* a5>*; 
5:A6>* a7>*; 
6:A8<* a6>*; 
7:A6>* a5<*; 
8:A7> a3<; 
9:A8< a3<; 
10:A7>* a1<; 
11:A5< a3<; 
12:A2< a3>*; 
13:A5< a7<; 
14:A5< a6<; 
15:A5> a2<; 
16:A8<+ a3>; 
17:A3> a8<; 
18:A3< a2<; 
19:A5> a5>; 
20:A1< a5>; 
21:A8>* a8<; 
22:A3< a4<; 
23:B7> a4>; 
24:A8< a4<; 
25:B2< b6>*; 
26:A5< b7>; 
27:B7> a7<; 
28:B1< a4>; 
29:A2> b1<; 
30:B8> b6>; 
31:A5<* a3>; 
32:A6> b5>; 
33:A5> b2<; 
34:B2>* a5>; 
35:B7> a7>*; 
36:B8> b1<; 
37:B3> b8>; 
38:A8>* b8>; 
39:A3<* b5>; 
40:B1< b4>; 
41:B4>* a5<; 
42:B6>* a7<; 
43:B7> b1<; 
44:A6>* a6>; 
45:B2<* a5<; 
46:B1< b1<; 
47:A1> a4>*; 
48:A4> b7>; 
49:A1> b1<; 
50:A5< b5<; 
51:B3< b2<; 
52:A6<* b3>; 
53:A3< a5>; 
54:B2<* a8<; 
55:B1<* b6>; 
56:B7<* a4>#;