www.kibao.org
HALI YA SASA YA BAO
 baada ya: 1:A6>* 
:
Jina la mchezaji wa Kaskazini: Lakeckeroni
22
   8   7   6   5   4   3   2   1   
b  0 0 0 0 0 0 0 0 b
a  0 2 2 6 0 0 0 0 a
A  0 0 0 0 6 0 3 1 A
B  0 0 0 0 0 0 0 1 B
   1   2   3   4   5   6   7   8   
21
Jina la mchezaji wa Kusini: Ndipo (Cheza) 


   
Mizunguko:
1:A6>* a6>*; 
2:A8<* a7>*; 
3:A6>* a8<*; 
4:A8<* a7<*; 
5:A6>* a6>*; 
6:A8<* a8<*; 
7:A6>* a6>*; 
8:A8<* a8<*; 
9:A7>* a7>; 
10:A1< a5>; 
11:A3> a5<; 
12:A2<+ a1<; 
13:A7< a1<; 
14:A4< a3<; 
15:A4> a7>; 
16:A4> a2<; 
17:A3< a4>; 
18:A4< a6>; 
19:A4> a2<; 
20:A6< a7>; 
21:A7> a7>; 
22:A3< a7>; 
23:B2< b6>; 
24:A3>* a7<**; 
25:A3> b1<; 
26:A5>* a3>**; 
27:B4< a4<; 
28:A2> b3<; 
29:B6> a2>; 
30:A2> a4>*; 
31:B1< b4<*; 
32:A7< a4>; 
33:B7> b7>; 
34:B3< a4>; 
35:A4< a6<; 
36:B5> a8<; 
37:A3> a6>; 
38:A5< a3>; 
39:B8> a7<; 
40:A7< a5<; 
41:A5>* a6<; 
42:B7<* b6>; 
43:B3<* a3>; 
44:B2< a2>; 
45:A1> b4>; 
46:A6< b3<; 
47:B1< a4<; 
48:A3>* a2>; 
49:B7> a5<; 
50:A5>* a4>**; 
51:B5> b7<; 
52:A8>* a7<*; 
53:B2<* a3>; 
54:B1< b8>#;