www.kibao.org
HALI YA SASA YA BAO
 baada ya: 1:A6>* 
:
Jina la mchezaji wa Kaskazini: Bretella
22
   8   7   6   5   4   3   2   1   
b  0 0 0 0 0 0 0 0 b
a  0 2 2 6 0 0 0 0 a
A  0 0 0 0 6 0 3 1 A
B  0 0 0 0 0 0 0 1 B
   1   2   3   4   5   6   7   8   
21
Jina la mchezaji wa Kusini: Damspielerin (Cheza) 


   
Mizunguko:
1:A6>* a6>*; 
2:A8<* a7>*; 
3:A6>* a8>*; 
4:A8<* a5>*; 
5:A6>* a5<*; 
6:A7> a3>; 
7:A7>* a8<; 
8:A8>* a6<*; 
9:A5< a7>; 
10:A3>* a5<; 
11:A5>* a2<; 
12:A6< a8<; 
13:A5> a3<; 
14:A7< a3>; 
15:A5> a5<; 
16:A6> a2>*; 
17:A5< a6>; 
18:A5>+ a5>; 
19:A3< a2<; 
20:A8< a2<; 
21:A2< a1<; 
22:A4< a2<; 
23:B1< a2>; 
24:B3> a5>*; 
25:B4< a6<; 
26:A2<* a4>; 
27:B2< a5>*; 
28:B3< b7>; 
29:B6> b2<; 
30:B8> a8<; 
31:B1< a8<; 
32:B5< a1>; 
33:B4<* a1>*; 
34:B2<* a2>; 
35:B1< a5<; 
36:A3> b3<; 
37:B6> b2>*; 
38:A2> b8>; 
39:B8> b1<; 
40:A7> a3<; 
41:A5<* a4<; 
42:B7< a3<*; 
43:B1< a2>*; 
44:B2< a7>*; 
45:A3< b1>*; 
46:B6< b7>; 
47:B8> a5<; 
48:B3< a1>; 
49:A4>* b2<; 
50:A2> a2<*; 
51:A2> b6>*; 
52:B7> b7>; 
53:B5< b1<; 
54:A4< b8>; 
55:B4< a1>#;